Gratis verzending in Nederland en België vanaf €35. Voor 16:00 uur besteld, dezelfde werkdag verzonden.

Privacy policy

Algemeen

LVNG B.V. respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website, te weten ‘lvng.shop’. Om volledig transparant naar onze klanten te communiceren heeft LVNG B.V. een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met de betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden en het beveiligen van persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten: 

LVNG B.V.

Slingerweg 7 B

4814 AZ Breda 

info@lvng.shop

lvng.shop

Welke gegevens verwerkt LVNG B.V.?

Door gebruik te maken van onze diensten en website kan het voorkomen dat LVNG B.V. persoonsgegevens van u verwerkt. LVNG B.V. verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op onze website. LVNG B.V. kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • voor- en achternaam betrokkenen;
 • adresgegevens betrokkenen;
 • e-mailadres betrokkenen;
 • bankgegevens betrokkenen;
 • telefoonnummer betrokkenen;

Met welk doel verwerkt LVNG B.V. persoonsgegevens?

LVNG B.V. zal persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere doelen , namelijk:

 • het uitvoeren van de (digitale) dienstverlening van LVNG B.V.;
 • het verzenden van (digitale) content voor marketing doeleinden;
 • het schriftelijk en/of digitaal contact onderhouden ter uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst tussen LVNG B.V. en klant; 
 • het informeren over wijzigingen van diensten en producten van LVNG B.V.;
 • de facturatie en verificatie van betaling.

Op welke grond verwerkt LVNG B.V. persoonsgegevens? 

LVNG B.V. verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Daarnaast kan het voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst tussen LVNG B.V. en de klant te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en juiste gegevens aan te leveren, zodat LVNG B.V. aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk leiden tot schade bij LVNG B.V., welke voor rekening komt van de betrokkene. 


Met welke ontvangers deelt LVNG B.V. persoonsgegevens? 

LVNG B.V. verkoopt gegevens niet aan derden en zal uw persoonsgegevens uitsluitend delen met andere partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt LVNG B.V. gebruik van derden om LVNG B.V. te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken. LVNG B.V. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend door de derde partij. LVNG B.V. blijft jegens de betrokkenen verantwoordelijk voor alle verwerkingen.


Hoe lang bewaart LVNG B.V. persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door LVNG B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden of op grond van een wettelijke plicht. 


Hoe beveiligt LVNG B.V. persoonsgegevens? 

LVNG B.V. neemt passende en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fysieke persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgesloten ruimte met slechts beperkte toegang voor geautoriseerde medewerkers. Digitale persoonsgegevens worden altijd met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden persoonsgegevens die via de website van LVNG B.V. worden verwerkt, beveiligd middels een SSL-certificaat. 


Rechten betrokkenen

Onder de AVG heeft een betrokkene de volgende privacyrechten: 

 • recht op inzage persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie persoonsgegevens; 
 • recht op wijziging persoonsgegevens; 
 • recht op beperking verwerking persoonsgegevens; 
 • recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens; 
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid; 
 • recht op intrekking toestemming tot verwerking.


Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijst LVNG B.V. naar de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij deze toezichthouder kan een betrokkene tevens terecht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door LVNG B.V.


Mocht u gebruik willen maken van een van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt LVNG B.V. u om een e-mail te sturen naar info@lvng.shop onder toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs. LVNG B.V. raadt u aan om hierbij de pasfoto, het identiteitsbewijsnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt. Op die manier verwerkt LVNG B.V. niet onnodig persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier (4) weken, op uw verzoek.


Cookies

LVNG B.V. gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld door het onthouden van voorkeursinstellingen. Wij kunnen hiermee ook de website en dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen surfgedrag van een websitebezoeker bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
 • Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder een websitebezoeker bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als een websitebezoeker verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.


Cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door een websitebezoeker zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door de websitebezoeker. Je kunt cookie-instellingen op ieder moment wijzigen via de website.

Aanpassingen

LVNG B.V. behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op de website van LVNG B.V. Deze privacyverklaring is in september 2022 voor het laatst gewijzigd.

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.